۱۳۸۹ اسفند ۴, چهارشنبه

لیست کارها

کم رنگ ترین جوهر ها از قوی ترین حافظه ها ماندگارترند.
پس از طرح ریزی بهتر است یک لیست از کارها تهیه شود تا مشخص کند چه کارهایی ابتدا انجام شوند. در
این لیست می توان برنامه زمانی تعیین نمود تا مدت انجام پروژه معلوم شود. یادتان باشد همیشه درصدی خطا را در برنامه زمانی اضافه کنید. حداقل 5 درصد!
لیست کارها باید در دسترس، کوتاه و کامل باشد. برای تهیه این لیست می توان از یلو پیج، دفترچه یا حتی یک برگه کاغذ سفید استفاده کرد.
در دید بودن، کامل بودن و در عین حال کوتاه نوشتن، رعایت ترتیب، شماره زنی از جمله خصوصیات مهم لیست کارها است. من همیشه لیست کارهایم را همیشه به دیوار اتاق کارم می چسبانم و با انجام هر یک از کارها کنار ان علامت می زنم.
مزایا:
- کارهایتان را فراموش نمی کنید.
- در صورت ایجاد برنامه زمانی کارتان سریعتر پیش خواهد رفت.
- همیشه می دانید چه کاری را انجام داده اید و چه کاری را نه.
- کار شما از کیفیت بهتری برخوردار می شود.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

از شما برای شرکت در نظرخواهی متشکرم